1. W tym tygodniu wspominamy:

We wtorek – śśw. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa, patronów Europy.

W środę – bł. Michała Sopoćko, kapłana

  • Do nabycia Gość Niedzielny.