1. Jutro o 17.3o Różaniec Gietrzwałdzki.

2. W piątek Droga Krzyżowa, w niedzielę Gorzkie Żale.

3. Po Mszy św. są zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Bożego. Bóg zapłać.

4. W związku Misjami św. sobotę będzie jeden Dzień Spowiedzi z nauką rekolekcyjną. W Sząbruku o g.10.oo i 18.oo, w Unieszewie o g. 11.oo.  Nauki poprowadzi ks. Proboszcz z Biesala. Ofiary w tym dniu składamy na rzecz rekolekcji. Jest to zarazem I-a sobota miesiąca. Pół godziny przed Mszami św. różaniec i spowiedź św.

5. Za tydzień I-a Niedziela miesiąca , Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Na Mszach św. poświęcenie palm. Poświęcimy obraz św. Jana Pawła II w 18  rocz. odejścia do Domu Ojca, odmówimy modlitwę i zaśpiewamy Barkę.                   

6. Do nabycia Gość niedzielny i Extra Gość niedzielny poświęcony relikwiom Męki Pańskiej w cenie 14 zł.

7. W kościele znajduje się odnowiony obraz Anioła Stróża, wraz z modlitwą i opisem. Anioł Stróż ( „Angelus Custos” –  opiekun, obrońca) – obraz z XVIII w. Człowiek towarzyszący Aniołowi Stróżowi ubrany jest w pielgrzymi strój. Wspólna droga anioła i wędrowca stanowi symboliczne odniesienie do ludzkiego życia, pojmowanego jako pielgrzymka. Ostatecznie zaś, kierunek owej drogi wyznacza gest Anioła Stróża wskazującego niebo ( przypominającego o Bogu i ostatecznym kresie wędrówki).

8. Po Wielkanocy rozpocznie się renowacja organów w kościele, która potrwa do lipca br. Plansza przy wyjściu z kościoła ukazuje aktualny stan z opisem. Aby wspomóc te prace można będzie nabyć cegiełkę ze zdjęciem prospektu organowego. Składam podziękowanie Rodzinie Korosteńskich za wykonaną planszę i przygotowanie wszystkich materiałów. Bóg zapłać.

Organy w kościele Św. Mikołaja w Sząbruku

                                             Data powstania: połowa XIX wieku

                                   Autor: budowniczy instrumentu Joachim Terletzki

                                                            Opis organów

Instrument został zbudowany przez polskiego organmistrza Joachima Terletzkiego w połowie XIX wieku. Są to organy dwumanuałowe z klawiaturą nożną, 15 głosowe organy o mechanicznej trakturze gry i wiatrownicach typu klapowo zasuwowego.. Na sekcję brzmieniową składają się piszczałki drewniane i metalowe. W skład cynkowych piszczałek prospektu organowego wchodzą piszczałki głosów pryncypałowych I manuału. Nad sekcją brzmienia znajduje się mechanizm dzwonków tzw. Zimbelstern mechanicznie połączony z obrotową gwiazdą znajdującą się w prospekcie organów u szczytu szafy, w środkowej wieży widoczną ze świątyni.

                                                          Stan zachowania

Obecne organy znajdują się w stanie znacznego zniszczenia, zarówno od strony muzycznej, jak i technicznej uniemożliwiającego ich pełne wykorzystanie. Jest to spowodowane w głównej mierze działaniem czynników atmosferycznych (gorąco, zimno, wilgoć), zużyciem starych materiałów, wytarciem i wysłużeniem elementów drewnianych. W szafie organowej jest bardzo dużo kurzu, pajęczyn, część piszczałek jest uszkodzona. Mechanika traktury jest w bardzo złym stanie, liczne są tarcia i nierówności w trakturze tonowej. Uszkodzenia spowodowane aktywnością drewnojadów (kołatka) w miechu głównym i w wiatrownicy (przedmuchy powietrza między dźwiękami) oraz w piszczałkach drewnianych powodują brak możliwości działania instrumentu.

                                                      Zalecenia konserwatorskie

Biorąc pod uwagę istniejące wartości tego instrumentu, potrzebę jego użytkowania podczas służby liturgicznej należy podjąć niezbędne prace organmistrzowskie o profilu konserwatorskim, które przywrócą mu dawną świetność.

Renowację organów można wesprzeć wpłacając na konto lub nabywając cegiełkę. Ofiarodawcom składamy Bóg zapłać.

Rzymskokatolicka Parafia świętego Mikołaja Biskupa w Sząbruku

Sząbruk, Św. Anny 1, 11-036 Gietrzwałd

Konto parafialne      48 8857 1067 3001 0009 3738 0001        WBS O/w Gietrzwałdzie

Z dopiskiem: na cele kultu religijnego