Ogłoszenia duszpasterskie:

1.Wspomnienie:

– poniedziałek – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męcz.

– NMP Fatimskiej                           

2. Program Misji św.

Parafia Świętego Mikołaja Biskupa w Sząbruku.        PRGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 7 – 14 maja 2023r.                                                                                                                                                                                                             Misje prowadzą Ojcowie Redemptoryści O. Antoni Paździorko i O. Kazimierz Mikulski.

DRODZY PARAFIANIE                                                                                                                                                                     Wiele razy przeżywaliśmy już w swoich rodzinach wydarzenia, które zapadły głęboko w nasze serca tylko dlatego, że byliśmy zaangażowani w nie całym sobą – umysłem, wolą i uczuciami. Zbliża się czas Misji Świętych w naszej Wspólnocie Parafialnej. Jest to czas szczególny wojny na Ukrainie i milionów uchodźców w naszym Kraju. Ale zarazem jest to czas łaski dla nas, w którym Pan Jezus – tak jak przed dwoma tysiącami lat – pragnie osobiście spotkać się każdym z nas, by nas uszczęśliwić i obdarzyć potrzebnymi łaskami. Dziś, tak jak wówczas, wielu jest zagubionych, utrudzonych, zmęczonych czy chorych. Są radośni i smutni, mający się dobrze i potrzebujący. A wszystkim nam potrzeba czasu, by odetchnąć, odpocząć i nabrać nowych sił do życia w pełni chrześcijańskiego. Taką możliwością zatrzymania, zadumy i refleksji jest czas Misji. Jest to dobra sposobność, by w blasku Bożej prawdy zrobić generalny rachunek sumienia, by to co dobre – uleczyć, to co pokrzywione – wyprostować, a za wszelkie dobro – podziękować. Drodzy Bracia i Siostry, przyjmijcie serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one szansą – może dla wielu ostatnią – odczytania celu i sensu życia w trudzie codzienności. Niech nikogo z nas nie zabraknie! Polecając Was przed Bogiem proszę wszystkich o osobistą i rodzinną modlitwę za Misje, za Ojców Misjonarzy i za naszą Rodzinę Parafialną.        Ksiądz Proboszcz

          Program Misji Parafialnych       Hasło: „ TRWAJCIE MOCNO W WIERZE ”.

                                                              NIEDZIELA  7 maja 2023

                                     UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI PARAFIALNYCH

             „ Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” ( Mk 1,15 )

8.oo     Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

9.3o     Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.3o   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

                                                           PONIEDZIAŁEK  8 maja

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ UZDROWIENIA  „ Każdy, kto popełnia grzech , jest niewolnikiem grzechu” ( J 8,34 )

9.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

18.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.                                                                                                                  Po Mszy Świętej jest Droga Światła zakończona Apelem Jasnogórskim

                                                           WTOREK 9 maja

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ POJEDNANIA  „ Panie, ile razy mam przebaczyć?” ( Mt 18,21 )

9.oo    Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich                                                                                                                                     Po Mszy Świętej spotkanie stanowe dla małżonków i rodziców

11.oo Msza Święta z kazaniem dla dzieci

18.oo    Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich                                                                                                                      Po Mszy Świętej spotkanie stanowe dla małżonków i rodziców

21.oo   Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy

                                                                 ŚRODA  10 maja

                     MISYJNA UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA WIARY W ŻYCIE WIECZNE

                       „ Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie” ( J 11,25 )

8.3o   Spowiedź Święta       –        9.oo    Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

10.3o  Spowiedź Święta     –        11.oo   Msza Święta z kazaniem dla dzieci

17.3o  Spowiedź Święta

18.oo    Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.                                                                                                                 Po Mszy Świętej spotkanie z młodzieżą uczącą się i pracującą

21.oo  Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy

                                                       CZWARTEK 11 maja

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA I OPOWIEDZENIE SIĘ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM

„ Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony” ( Mk 16,16 )

8.3o     Spowiedź Święta           –         9.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

10.3o   Spowiedź Święta         –         11.oo   Msza Święta z kazaniem dla wszystkich

17.3o   Spowiedź Święta         –         18.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

21.oo   Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy

                                                         PIĄTEK 12 maja 

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – ODNOWIENIE ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH

„ Abyście się wzajemnie miłowali” ( J 13,34 )

9.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.oo  Msza Św. dla chorych z sakramentem namaszczenia. Po Mszy odwiedziny chorych w domach (po zgłoszeniu).

18.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

21.oo   Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy

                                                       SOBOTA 13 maja

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ MARYJNA     „ Oto Matka Twoja” ( J 19,27 )

9.oo     Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.oo   Msza Święta z błogosławieństwem małych dzieci i matek w stanie błogosławionym

18.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

20.3o   Procesja Fatimska

                                                    NIEDZIELA 14 maja

8.oo    Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

9.3o    Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.3o  Msza Św. i Uroczyste Zakończenie Misji Świętych z poświęceniem Krzyża i z błogosławieństwem misyjnym.