1. Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Taca przeznaczona jest na Caritas.

2. W sobotę o godz. 10.oo Msza św. i dzień skupienia dla akolitów naszej Archidiecezji.

3. Składam podziękowanie za ofiarowany obraz św. Siostry Faustyny do naszej świątyni Mateuszowi Korosteńskiemu. Bóg zapłać.

4. Bóg zapłać za wczorajsze sprzątanie kościoła i wokół rodzicom i młodzieży przed uroczystością sakrament bierzmowania, który odbędzie się 18 kwietnia we wtorek. Bierzmowania udzieli ks. Biskup Janusz Ostrowski.

5. Do nabycia Gość Niedzielny.

Parafia Świętego Mikołaja Biskupa w Sząbruku.  PRGRAM MISJI ŚWIĘTYCH 7 – 14 maja 2023r.                                                                            Misje prowadzą Ojcowie Redemptoryści O. Antoni Paździorko i O. Kazimierz Mikulski.

DRODZY PARAFIANIE                                                                                                                                                                     Wiele razy przeżywaliśmy już w swoich rodzinach wydarzenia, które zapadły głęboko w nasze serca tylko dlatego, że byliśmy zaangażowani w nie całym sobą – umysłem, wolą i uczuciami. Zbliża się czas Misji Świętych w naszej Wspólnocie Parafialnej. Jest to czas szczególny wojny na Ukrainie i milionów uchodźców w naszym Kraju. Ale zarazem jest to czas łaski dla nas, w którym Pan Jezus – tak jak przed dwoma tysiącami lat – pragnie osobiście spotkać się każdym z nas, by nas uszczęśliwić i obdarzyć potrzebnymi łaskami. Dziś, tak jak wówczas, wielu jest zagubionych, utrudzonych, zmęczonych czy chorych. Są radośni i smutni, mający się dobrze i potrzebujący. A wszystkim nam potrzeba czasu, by odetchnąć, odpocząć i nabrać nowych sił do życia w pełni chrześcijańskiego. Taką możliwością zatrzymania, zadumy i refleksji jest czas Misji. Jest to dobra sposobność, by w blasku Bożej prawdy zrobić generalny rachunek sumienia, by to co dobre – uleczyć, to co pokrzywione – wyprostować, a za wszelkie dobro – podziękować. Drodzy Bracia i Siostry, przyjmijcie serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one szansą – może dla wielu ostatnią – odczytania celu i sensu życia w trudzie codzienności. Niech nikogo z nas nie zabraknie! Polecając Was przed Bogiem proszę wszystkich o osobistą i rodzinną modlitwę za Misje, za Ojców Misjonarzy i za naszą Rodzinę Parafialną.        Ksiądz Proboszcz                                                                                                             

          Program Misji Parafialnych       Hasło: „ TRWAJCIE MOCNO W WIERZE ”.

                                                              NIEDZIELA  7 maja 2023

                                     UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI PARAFIALNYCH

             „ Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” ( Mk 1,15 )

8.oo     Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

9.3o     Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.3o   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

                                                           PONIEDZIAŁEK  8 maja

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ UZDROWIENIA  „ Każdy, kto popełnia grzech , jest niewolnikiem grzechu” ( J 8,34 )

9.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

18.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.                                                                                                                  Po Mszy Świętej jest Droga Światła zakończona Apelem Jasnogórskim

                                                           WTOREK 9 maja

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ POJEDNANIA  „ Panie, ile razy mam przebaczyć?” ( Mt 18,21 )

9.oo    Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich                                                                                                                                     Po Mszy Świętej spotkanie stanowe dla małżonków i rodziców

11.oo Msza Święta z kazaniem dla dzieci

18.oo    Msza Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich                                                                                                                      Po Mszy Świętej spotkanie stanowe dla małżonków i rodziców

21.oo   Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy

                                                                 ŚRODA  10 maja

                     MISYJNA UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA WIARY W ŻYCIE WIECZNE

                       „ Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie” ( J 11,25 )

8.3o   Spowiedź Święta       –        9.oo    Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

10.3o  Spowiedź Święta     –        11.oo   Msza Święta z kazaniem dla dzieci

17.3o  Spowiedź Święta

18.oo    Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich.                                                                                                                 Po Mszy Świętej spotkanie z młodzieżą uczącą się i pracującą

21.oo  Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy

                                                       CZWARTEK 11 maja

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ EUCHARYSTYCZNA I OPOWIEDZENIE SIĘ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM

„ Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony” ( Mk 16,16 )

8.3o     Spowiedź Święta           –         9.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

10.3o   Spowiedź Święta         –         11.oo   Msza Święta z kazaniem dla wszystkich

17.3o   Spowiedź Święta         –         18.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

21.oo   Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy

                                                         PIĄTEK 12 maja 

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ – ODNOWIENIE ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH

„ Abyście się wzajemnie miłowali” ( J 13,34 )

9.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.oo  Msza Św. dla chorych z sakramentem namaszczenia. Po Mszy odwiedziny chorych w domach (po zgłoszeniu).

18.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

21.oo   Apel Jasnogórski i misyjna szkoła modlitwy

                                                       SOBOTA 13 maja

MISYJNA UROCZYSTOŚĆ MARYJNA     „ Oto Matka Twoja” ( J 19,27 )

9.oo     Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.oo   Msza Święta z błogosławieństwem małych dzieci i matek w stanie błogosławionym

18.oo   Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

20.3o   Procesja Fatimska

                                                    NIEDZIELA 14 maja

8.oo    Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

9.3o    Msza Święta z kazaniem misyjnym dla wszystkich

11.3o  Msza Św. i Uroczyste Zakończenie Misji Świętych z poświęceniem Krzyża i z błogosławieństwem misyjnym.

Modlitwa o łaski misyjne   Boże – Stworzycielu nieba i ziemi. Ojcze Jezusa Chrystusa i nasz Panie. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji świętych. Niech ten czas będzie dla wszystkich mieszkańców naszej parafii darem łaski i Twojego miłosierdzia. Panie Jezu Chryste – pełnio czasu i Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo, które do nas kierujesz, abyśmy potrafili wprowadzić je w nasze codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy. Duchu Święty – odnów Ojczyznę naszą i oblicze naszej parafii. Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i jednego ducha. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do miłości Ojca, który nieustannie czeka na swoje dzieci.                                                                                         Matko Najświętsza – Patronko Misji Świętych – módl się za nami.                                                           Święty Mikołaju – Patronie naszej parafii –  módl się za nami.                                                                         Święta Anno – Patronko naszego kościoła parafialnego – módl się za nami.