1. Wspomnienie:

– poniedziałek – św. Antoniego z Padwy, kapłana i dra Kościoła. Odpust w Unieszewie w przyszłą niedzielę.

– wtorek – bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

– piątek – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

2. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze św. w Unieszewie o godz. 8.00 i w Sząbruku będzie jedna, tylko o godz. 10.00, po której wyruszymy do czterech ołtarzy. Proszę o przygotowanie ołtarzy, tradycyjnie tak jak było w poprzednich latach . Proszę o zaangażowanie: Braci Strażaków do asysty, Koła Różańcowe, ministrantów, dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki do sypania kwiatów. Proszę o zbieranie kwiatów i przynoszenie do przedsionka kościoła. W środę od godz. 16.00 proszę o koszenie trawy przy kościele i plebanii, proszę o kosiarki spalinowe, podkaszarki, może i ciągniczek do parkingu.

3. Do nabycia Gość Niedzielny i Gość Ekstra o Cudach Eucharystycznych w cenie 12 zł.