1. Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna Tydzień Biblijny.

2. Do nabycia Gość Niedzielny.